Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18922
Title: Wolontariat międzynarodowy w perspektywie edukacji międzykulturowej
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: wolontariat międzynarodowy; edukacja międzykulturowa; sens życia; tożsamość
Issue Date: 2016
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2016), nr 5, s. 19-33
Abstract: W podjętych rozważaniach zwracam uwagę na możliwości zaspokajania potrzeb orientacyjnych, kształtowania orientacji życiowych, konstruowania tożsamości przez osoby zaangażowane, aktywne, działające na rzecz drugiego człowieka. Opracowanie to porusza słabo rozpoznane i opisane na polskim gruncie zagadnienie międzynarodowego zagranicznego wolontariatu krótkoterminowego – workcampu i jego znaczenia zarówno dla jego uczestników w zakresie odkrywania sensu życia, jak i propagowania idei pokoju na świecie, tolerancji, szacunku i dialogu międzynarodowego, a zatem realizacji celów i zadań edukacji międzykulturowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18922
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek_Boruta_wolontariat_miedzynarodowy_w_perspektywie.pdf556,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons