Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18926
Title: Miejsce i wspólnota : poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski : studium pedagogiczne - recenzja
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: recenzja książki; Jolanta Muszyńska
Issue Date: 2016
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" Nr 5 (2016), s. 238-239
Abstract: Recenzja książki: Jolanta Muszyńska: Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne. Warszawa 2014, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 352.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18926
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek-Boruta_Miejsce_i_wspolnota_poczucie_wspolnotowosci_mieszkancow_polnocno-wschodniego.pdf252,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons