Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19073
Title: Prawo do zabezpieczenia społecznego w aspekcie łagodzenia skutków bezrobocia
Authors: Rzepka, Michał
Keywords: zabezpieczenie społeczne; zasiłek dla bezrobotnych
Issue Date: 2020
Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Citation: M. Stanisławska (red.), "Prawo i Administracja we współczesnym świecie. Kierunki zmian" (s. 157-170). Łódź : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Abstract: W artykule analizie poddano konstrukcję normatywną zasiłku dla bezrobotnych, jako świadczenia odzwierciedlającego konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego. Zakres badań objął także płaszczyzny ograniczeń w jego realizacji. W ramach prowadzonych analiz podjęto próbę wyłonienia ewentualnych kierunków zmian legislacyjnych w zakresie prawa od zabezpieczenia społecznego w aspekcie łagodzenia skutków bezrobocia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19073
ISBN: 978-83-66709-37-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzepka_Prawo_do_zabezpieczenia_spolecznego_w_aspekcie_lagodzenia_skutkow_bezrobocia.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons