Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19100
Title: Nowe na stary temat. W stronę współczesnego ujęcia kwestii żydowskiej
Authors: Fiedotow, Gieorgij
Kisiel, Marian
Keywords: Żydzi; antysemityzm; Gieorgij Fiedotow; przekład
Issue Date: 2019
Citation: Iudaica Russica, Nr 1 (2019), s. 146-156
Abstract: Żyjemy w takim dziczejącym wieku (czy aby żelaznym, a nie kamiennym?), że samo postawienie kwestii żydowskiej domaga się usprawiedliwienia. Czucie jest przytłumione, a sumienie pali: jeśli jeszcze nie spłonęło, to przyzwoicie zostało zwęglone. Wylewające się zło służy za ochronną przykrywkę dla reakcji moralnych. W Niemczech i we Francji dziesiątki tysięcy Żydów marnieją w obozach koncentracyjnych? — Ale w Rosji w obozach są miliony nie tylko Żydów, ale wszystkich narodowości. - Hitler zarządził fizyczną eksterminację całej żydowskiej populacji w Polsce, a teraz, prawdopodobnie, również i na Ukrainie? - Ale inne narody, na przykład Polacy, także są wyniszczani świadomie i planowo. - Takie odwrócenie (отвод), właściwe dla naszych czasów (większe zło usprawiedliwia mniejsze), samo w sobie świadczy o ciężkiej klęsce poczucia moralnego. Kierując się instynktem samozachowawczym, człowiek stara się zagłuszyć swoje sumienie: żyć z wilkami - wyć jak wilk (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19100
DOI: 10.31261/IR.2019.02.13
ISSN: 2657-4861
2657-8352
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiedotow_Nowe_na_stary_temat.pdf770,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons