Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19108
Tytuł: Modlitwa do emanacji, czyli manichejska modlitwa codzienna z Kellis (P.KellisGr. 98)
Tytuł równoległy: Pra yer to the emanations : A Manichaean daily prayer from Kellis (P.KellisGr. 98)
Autor: Piwowarczyk, Przemysław
Słowa kluczowe: Manichaeism; Manichaean liturgy; papyrology; Prayer of Emanations; manicheizm; liturgia manichejska; Modlitwa do emanacji; papirologia
Data wydania: 2020
Źródło: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (2020), z. 1, s. 36-48
Abstrakt: The text entitled Prayer to the emanations was found in situ in the village Kellis in Egypt and subsequently recognized as the Manichaean daily prayer. It is a Greek translation of an Aramaic original, most probably composed by Mani himself. The paper consists of an introduction and commented translation. It focuses on the elements of the Manichaean theology present in the prayer.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19108
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piwowarczyk_modlitwa_do_emanacji_czyli.pdf1,09 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons