Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1911
Tytuł: Cudzoziemcy na Górnym Śląsku: analiza dyskursu medialnego na temat ośrodków dla cudzoziemców w Katowicach i Bytomiu
Autor: Słania, Barbara
Słowa kluczowe: immigration; asylum seekers; centre for foreigners; Islam; Muslims; intercultural communication; local media
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 4 (2013), s. 61-74
Abstrakt: The article presents the question of the functioning centres for foreigners (asylum seekers) run by the Office for Foreigners in Upper Silesian cities Katowice (2008—2009) and Bytom (2008—2010) in the media discourse at the local, regional and national level. The analysis concerns the texts and articles and comments from online forums related to the presence of foreigners — mostly Muslims from northern Caucasus, mainly from Chechenya — applying for refugee status in Poland. It was also analysed how the media created the image of these foreigners as well as the naming strategies and attitudes towards this group of the “Others”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1911
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slania_Cudzoziemcy_na_Gornym_Slasku_analiza_dyskursu_medialnego.pdf1,44 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons