Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1913
Tytuł: Miejsce etyki zawodowej w służbie polskiego policjanta
Autor: Żak, Monika
Słowa kluczowe: ethics; professional ethics; police officer’s work
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 4 (2013), s. 165-184
Abstrakt: The issue of ethics is a concept that affects human life from thier earliest years. Ethical rules largely regulate human relations and determine which behaviour is socially desirable, acceptable and which behaviours are not allowed. A special type of ethics is undoubtedly professional ethics which determines the behaviours and activities of the various professions. The importance of deontology seems particularly important in the case of the professions of public trust. Work in police is an example of such a profession and requires a number of formal and moral orders and bans for police officers. Professional ethics is an important part of the daily work and sets a definite direction of activities of police officers. This article presents the opinions of police officers about the rules of professional ethics in their work and assessing the relevance and feasibility of compliance with these rules.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1913
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zak_Miejsce_etyki_zawodowej_w_sluzbie_polskiego_policjanta.pdf855,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons