Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19143
Title: Innowacyjna działalność placówek wychowania przedszkolnego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu
Authors: Szafrańska, Anida
Keywords: educational innovation; aims of innovation; good practices; cooperation
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, R. Raszka (red.), "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T.1, Teoria i praktyka" (S. 170-181). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The text presents some issues related to the teachers’ creative activity. It refers to educational innovations which may include every aspect of teaching, education, care and organization of education. The article presents in detail the innovative activities of the Municipal Kindergarten No. 10 in Bytom. The program Teachers and Parents Together refers to the cooperation between teachers and parents. Its range covers the entire preschool community. It focuses on improving the quality of work in the kindergarten in the field of cooperation with the parents. The program is an example of good practices in the field of preschool education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19143
ISBN: 9788322631034
9788322631041
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szafranska_Innowacyjna_dzialalnosc_placowek_wychowania_przedszkolnego_na_przykladzie.pdf403,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons