Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19161
Title: Zbrodnia Jakuba Trembskiego : z badań nad miejskim procesem karnym w dawnej Polsce
Other Titles: Verbrechen von Jakub Trembski Aus der Forschung im Strafprozess in den Städten im damaligen Polen
Authors: Mikołajczyk, Marian
Keywords: Jakub Trembski; proces karny
Issue Date: 2006
Citation: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, T. 9, cz. 2 (2006), s. 259-272
Abstract: Procedura sądowa stosowana w miastach polskich doby przedrozbiorowej jest nam znana tylko fragmentarycznie, przy czym podstawowym źródłem naszej wiedzy jest w tym wypadku dawna literatura prawnicza. Nie bez powodu wskazuje się zatem na konieczność gruntownego zbadania praktyki wymiaru sprawiedliwości w tej dziedzinie1.[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19161
ISSN: 2450-6095
1733-0335
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolajczyk_Zbrodnia_Jakuba_Trembskiego_.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons