Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19174
Title: La Pologne martyre w niewidzialnej dłoni Adama Smitha : przyczynek do refleksji nad kształtowaniem się kapitalizmu w Polsce współczesnej
Authors: Dziadzia, Bogusław
Kasperek, Andrzej
Keywords: koncepcje filozoficzne; kapitalizm; Polska; paradygmat kultury; tradycja
Issue Date: 2006
Citation: Kultura i Edukacja, Nr 2/3 (2006), s. 78-95
Abstract: W tytule naszego artykułu znalazły się dwie metafory nawiązujące do odmiennych koncepcji filozoficznych, przejawiających się w jednostkowych światopoglądach. Metafora La Pologne martyre odsyła nas do tradycji romantycznej, natomiast niewidzialna dłoń Smitha – do liberalnej ideologii wolnego rynku. Nie sposób jednak porównywać romantyzmu i liberalizmu z hermetycznymi systemami filozoficznymi, których wpływ na praktykę życia codziennego bywa często znikomy. Nie podejmujemy się oczywiście próby w miarę całościowego opisu owego wpływu – rzecz wymagałaby zapewne napisania książki – chcemy raczej zwrócić uwagę na następującą kwestię: w kulturze polskiej, by odwołać się do słynnej tezy Marii Janion, w przeciągu ostatnich minionych dwóch wieków dominował tak zwany paradygmat romantyczny, który zaczął się wyczerpywać pod koniec wieku ubiegłego. Kultura polska znalazła się zatem w fazie przejściowej, w fazie przemiany paradygmatów (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19174
ISSN: 1230-266X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziadzia_La_Pologne_martyre.pdf738,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons