Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1920
Title: Joachim Rybka - portret grabarza doskonałego
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Gustaw Morcinek; Śląsk Cieszyński; powieści
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 11-22). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Długie, bogate w doświadczenia, niełatwe życie ukształtowało całą filozofię życiową śląskiego kopidoła, w której refleksja o czasie zajmuje niebagatelne miejsce. W kolejne ogniwa łańcuszka opowieści wplata pisarz całą biografię swego bohatera, od dzieciństwa aż po wiek podeszły; jest krajobraz Śląska Cieszyńskiego, kopalnia, szkoła, są pejzaże włoskie, węgierskie, wyspa Rab nad Adriatykiem, obóz koncentracyjny, „Italia, Uhry, Serbia, Francja, Alpy tyrolskie, Dachau, Bruksela” 2 – jak sam wymienia, w końcu cmentarz, gdzieś w okolicach Karwiny, w Ligocie, a z jego mieszkania znów słychać szum Olzy, przypominający dzieciństwo. Są też wydarzenia historyczne, bo Rybka: pamięta jeszcze c.k. Austrię, przeżył I i II wojnę światową, obóz koncentracyjny w Dachau, naloty aliantów, powrót z tułaczki po świecie. Był chłopcem u szewca, górnikiem, kelnerem, poganiaczem osłów, pracował w cyrku, a teraz patrzy z oddali na życie własne i cudze, i kopie groby.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1920
ISBN: 9788322621059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Joachim_Rybka_portret_grabarza.pdf293,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons