Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1921
Title: Opowieść kopidoła : pogodna samotność wobec historii i bycia
Authors: Mikołajec, Marek
Keywords: Gustaw Morcinek; literatura polska
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 23-33). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Joachim Rybka jest bohaterem niesłusznie zmarginalizowanym w polskiej literaturze, nie mniej ważnym niż Ignacy Rzecki i Zagłoba. Łączy ich nie tylko wyrazista osobowość, ale też odrębny etos bycia, modus vivendi. Kopidoł, podobnie jak inni kluczowi bohaterowie polskiej literatury, swoją narracją próbuje uporządkować czy ukierunkować chaos doświadczeń człowieka w danym czasie, historii i języku. Rybka usiłuje nadać historii jakiś wydźwięk, zrozumieć ją i nabrać do niej stosunku, dzięki któremu uzyska etyczną swobodę, spokój („miód w sercu”). Pomagają mu w tym wspominanie, gawędy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1921
ISBN: 9788322621059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolajec_Opowiesc_kopidola.pdf291,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons