Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1922
Title: "Mat Kurt Kraus" - powieść o powstaniach śląskich
Authors: Lyszczyna, Jacek
Keywords: powstania śląskie; powieść; Gustaw Morcinek; analiza literacka
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 34-37). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Temat powstańczy pojawia się w zasadzie w trzech powieściach pisarza – po Wyrąbanym chodniku, który stał się ogólnopolską rewelacją literacką i wprowadził Autora na literacki parnas, Morcinek powrócił do tego tematu dopiero po wojnie, w powieści Pokład Joanny, w której dzieje tytułowego pokładu węgla, poczynając od wieku XIX, nie mogły rzecz jasna pominąć tak ważnego dla Śląska momentu dziejowego. Ostatni raz temat powstań pojawił się w wydanej już w roku 1957 powieści Mat Kurt Kraus, w całości poświęconej wydarzeniom tych lat, poczynając od powrotu tytułowego bohatera z żołnierskich szlaków I wojny światowej, powieści, która – dodajmy – nie cieszyła się zbytnim uznaniem badaczy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1922
ISBN: 9788322621059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyszczyna_Mat_Kurt_Kraus_powiesc_o_powstaniach_slaskich.pdf246,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons