Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1924
Title: Sylwetki Ślązaków - więźniów obozu w Dachau w "Listach spod morwy" Gustawa Morcinka
Authors: Sadzikowska, Lucyna
Keywords: Gustaw Morcinek; obozy koncentracyjne; literatura polska
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 84-90). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1924
ISBN: 9788322621059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadzikowska_Sylwetki_Slazakow_wiezniow_obozu_w_Dachau.pdf270,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons