Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1927
Tytuł: Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
Autor: Gajownik, Sylwia
Nadolna-Tłuczykont, Marta
Słowa kluczowe: muzea; Gustaw Morcinek
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 141-147). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie jest oddziałem Muzeum w Cieszynie. Pierwsza placówka poświęcona pamięci śląskiego pisarza powstała rok po jego śmierci, czyli 20 grudnia 1964 roku w domu Morcinka przy ul. Leśnej 2. Wielbiciele twórczości autora Wyrąbanego chodnika chętnie odwiedzali Muzeum, ponieważ mogli przebywać w bliskim otoczeniu zmarłego pisarza; oglądać miejsce jego pracy, odpoczynku, spotkań z kolegami po piórze i dziennikarzami. Nad całością czuwała spadkobierczyni spuścizny Morcinka, Waleria Kuglin; po śmierci gospodyni pisarza schedę przejął jej syn, Jan Maciej Kuglin, który zlikwidował muzeum biograficzne, a tylko niewielką część z odziedziczonych zbiorów przekazał protokolarnie 27 maja 1974 roku Muzeum w Cieszynie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1927
ISBN: 9788322621059
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gajownik_Muzeum_im_Gustawa_Morcinka_w_Skoczowie.pdf261,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons