Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1927
Title: Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
Authors: Gajownik, Sylwia
Nadolna-Tłuczykont, Marta
Keywords: muzea; Gustaw Morcinek
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 141-147). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie jest oddziałem Muzeum w Cieszynie. Pierwsza placówka poświęcona pamięci śląskiego pisarza powstała rok po jego śmierci, czyli 20 grudnia 1964 roku w domu Morcinka przy ul. Leśnej 2. Wielbiciele twórczości autora Wyrąbanego chodnika chętnie odwiedzali Muzeum, ponieważ mogli przebywać w bliskim otoczeniu zmarłego pisarza; oglądać miejsce jego pracy, odpoczynku, spotkań z kolegami po piórze i dziennikarzami. Nad całością czuwała spadkobierczyni spuścizny Morcinka, Waleria Kuglin; po śmierci gospodyni pisarza schedę przejął jej syn, Jan Maciej Kuglin, który zlikwidował muzeum biograficzne, a tylko niewielką część z odziedziczonych zbiorów przekazał protokolarnie 27 maja 1974 roku Muzeum w Cieszynie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1927
ISBN: 9788322621059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajownik_Muzeum_im_Gustawa_Morcinka_w_Skoczowie.pdf261,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons