Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19310
Title: Zaloty w tradycyjnym weselu bułgarskim. W: "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie : problemy języka i kultury Słowian południowych
Authors: Mleczko, Joanna
Keywords: kultura ludowa; kultura bułgarska; obrzędowość weselna
Issue Date: 2014
Citation: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 2014, nr 3, s. 67-74
Abstract: W kulturze ludowej osiągnięcie przez dziewczęta i chłopców wieku upoważniającego do zawarcia związku małżeńskiego, pociągało za sobą uformowanie się dwóch grup rówieśniczych i ich wzajemne otwarcie się na siebie. O ile wcześniej przedstawiciele obu grup zamykali się we własnym gronie, o tyle teraz, szukali możliwości wyjścia poza jego obręb, nawiązania kontaktu z płcią przeciwną (Hristov 1990: 6). I tak oto w utrwalonej przez tradycję czasoprzestrzeni dochodziło do przedmałżeńskiego obcowania panien i kawalerów[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19310
ISSN: 2449-8297
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mleczko_Zaloty_w_tradycyjnym_weselu_bulgarskim.pdf349,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons