Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19334
Title: Działalność naukowo-badawcza Zakładu Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w latach 1989-2012 : wokół cieszyńskiej szkoły badań pogranicza
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: Zakład Pedagogiki Ogólnej UŚ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ
Issue Date: 2013
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2013), nr 2, s. 219-231
Abstract: "Zakład Pedagogiki Ogólnej rozpoczął swoją działalność w strukturze Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego jesienią 1989 roku. Powołany został z inicjatywy ówczesnego Prorektora ds. filii w Cieszynie – prof. zw. dr. hab. Wojciecha Kojsa, który funkcję kierownika Zakładu powierzył prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Lewowickiemu, związanemu z Uniwersytetem Warszawskim. Nawiązanie przez Profesora stałej współpracy z cieszyńską uczelnią było wyrazem zainteresowania problematyką pogranicza ze względu zarówno na usytuowanie ośrodka, prowadzone w nim dotychczas badania z zakresu pedagogiki kultury, jak i perspektywy podjęcia poczynań badawczych w obszarze pedagogiki międzykulturowej. Zamierzeniu temu towarzyszyła również troska Wydziału o rozwój młodej kadry naukowej." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19334
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_dzialalnosc_naukowo_badawcza_zakladu.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons