Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1934
Tytuł: Genologiczne aspekty poematów Gałczyńskiego
Autor: Wilkoń, Teresa
Słowa kluczowe: Gałczyński; gatunek; poematy
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 504-511). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to the poems by K.I. Ga³czyñski, constituting a different genological structure, being an original combination of lyrics with grotesque or representing a type of an open poem constituting an overrealistic monologue. Poems by Ga³czyñski, both the literarygrotesque and surrealistic ones, are varied and infrequently different. The otherness of the poem shape was a realization of the varietas principle. The article closes with a synthesis with an attempt to outline a genological typology of the poems under discussion.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1934
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilkon_Genologiczne_aspekty_poematow_Galczynskiego.pdf311,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons