Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1940
Tytuł: Dialog w świecie tekstów naukowych
Autor: Piętkowa, Romualda
Słowa kluczowe: Tekst naukowy; dialog
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 332-342). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author points out various aspects of a dialogical nature of academic texts. Starting from the basic form in an academic communication — discussion, she deals with the phenomenon of dialogical existence of an academic text and paratexts surrounding it: footnotes, titles, forewords, etc. The issues of the status of particular paratexts and relations between them are the subject of various sender-receiver relationships. When it comes to a dialogical nature of a written text, important issues are the ways of entering a dialogue (speaking) in a body of a written text. Here interesting are compositional-graphic measures aiming at overcoming a monologue nature of an academic text. Dialogical nature reflected in topography, genre transitions and style of writing, is in line with reflections on cognitive processes in the contemporary science, whereas the intertextual and inter-discourse strategies used by the authors of academic texts reveal an underlying multi-voice polylogue in many texts of the contemporary humane studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1940
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pietkowa_Dialog_w_swiecie_tekstow_naukowych.pdf350,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons