Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1942
Tytuł: Globalny gatunek w lokalnej odsłonie "Teleecho" Ireny Dziedzic
Autor: Loewe, Iwona
Słowa kluczowe: komunikacja społeczna; dyskurs medialny; talk show
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 231-240). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of the article puts forward a hypothesis that the media contemporary discourse does not change much the constellation of genres too much, but the text styles undergo changes, which could be formulated as styles are local, genres are global. A new perspective of a sender-receiver process in contemporary media was determined by the appearance of new rhetorical strategies illustrated with examples of an interview and its transformations to the form of a talk show. The author tries to verify a repeated common opinion of a pioneering nature of Teleecho by Irena Dziedzic in establishing rules of a talk show as a genre in the Polish television. She believes that it is pragmatic parameters, a charismatic host and the audience in the studio, that dominate in a cristalization of the opinion on the features of a talk show model these days. Teleecho could be treated as the first Polish talk show on condition that the so-called condition sine qua non is a charisma and conversational skills of a host. The author is not in favour of this idea. Even if we accept a very dynamic definition of the genre of Teleecho, the author does not locate a model in the position of canonic examples, yet it is a canonic interview of the educational and cognitive function.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1942
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Loewe_Globalny_gatunek_w_lokalnej_odslonie.pdf348,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons