Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1945
Tytuł: Strategiczne gry gatunkami - blog i recenzja w witrynach internetowych perfumerii
Autor: Biłas-Pleszak, Ewa
Sujkowska-Sobisz, Katarzyna
Słowa kluczowe: blog; recenzja; witryny internetowe
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 97-110). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A blog and review, dealt with in the article, are used in virtual websites of perfumeries in a different role than was traditionally ascribed to them. The blog characteristics, explicitly associated with it, are the basis of a marketing usage of the very genre, both in the case of the shop corresponding with a convention of an Internet diary, and shops which placed a handbook under the name of a “blog”. The texts classified in the Internet websites of perfumeries as reviews are the texts evaluating either perfumes or the shop itself. Extra information appears imfrequently and usually serves a deliberate objectivisation of the message. Thanks to it, the text gets closer to the realization of the review model, but it is just illusion of the closeness as the texts in question do not possess any basic genological determinants of the very genre. These are undoubtedly the opinions and calling them reviews is pragmatic in nature. The authors make an attempt to reveal certain mechanisms of playing with these genres and show their persuasive overtone and marketing entanglement.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1945
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bilas_Pleszak_Strategiczne_gry_gatunkami.pdf968,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons