Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1949
Tytuł: Genologiczne pogranicza i ekwiwalencje
Autor: Cudak, Romuald
Słowa kluczowe: komunikacja społeczna; gatunki literackie
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 57-66). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject-matter of this article is the issue of the means of updating functional genres in the contemporary literature. The very phenomenon is observed in permeation of journalistic genres, namely reportages, into the Polish contemporary prose and poetry. The aim of the considerations is finding out what happens in migration of forms understood in this way and if the process of migration results in new literary genres as equivalents of functional forms or in interiorization the extra-literary forms as borderline genres. The article proves that because of a diversified specificity of a prose and poetic element, migration and duplication of a functional form takes place in prose, whereas form equivalization and formation of a new genre is observed in poetry.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1949
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cudak_Genologiczne_pogranicza_i_ekwiwalencje.pdf331,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons