Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1950
Tytuł: Interakcyjny model relacji gatunku i dyskursu w przestrzeni kominikacyjnej
Autor: Witosz, Bożena
Słowa kluczowe: gatunek; dyskurs; przestrzeń komunikacyjna
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 23-32). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A starting point for the analysis is the assumption that each text gives rules of a genre and a discourse. A genre and discourse are categories modeling a text treated as a communication unit. Because of a multidimensionality of a text as a research subject, requiring a holistic treatment, a genre and discourse have many common denominators and their scopes overlap. However one cannot speak of an identity of both categories. A genre, owing to the presence and role of a formal component is a formal-pragmatic category whereas a discourse, thanks to a key role of pragmatic determinants — a pragmatic category. The author looks for mutual influences (interactions), not subordination between genre and discourse relationship.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1950
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Witosz_Interakcyjny_model_relacji_gatunku_i_dyskursu.pdf344,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons