Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1951
Tytuł: Pomniki cieszyńskie w wymiarze czasowym, horyzontalnym i wertykalnym
Autor: Studnicki, Grzegorz
Słowa kluczowe: Pomniki cieszyńskie; funkcja społeczna; funkcja kulturowa
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: G. Kubica, H. Rusek (red.), "Granice i pogranicza : państw, grup, dyskursów... : perspektywa antropologiczna i socjologiczna" (S. 159-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is dedicated to the monuments in Cieszyn, erected in the town’s area between the second half of the 19th century and now. The actsof financing and removing them, depending on who was in power at the time, can be read as border signs between two ages; between one political system and another. In the matter of presence of the national border that divides Cieszyn into Polish and Czech side, those monuments are being part of symbolic domain that highlights the presence of existing borders in vertical dimension. They reflect the cultural remembrance of political and cultural order that dominates in a particular area. The author, with the aim of focusing on two monuments: “In the memory of Silesian Legionnaires that died for Poland” in Cieszyn and a statue of Czechoslovakian president Tomasz G. Masaryk in Czech Cieszyn, traces a discourse which reflects not only the divisions concerning interpretation of past events that had occurred among Czechs and Poles, but also communicates the presence of borders in the vertical dimension between the habitants of both sides of the national border.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1951
ISBN: 9788322622339
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studnicki_Pomniki_cieszynskie_w_wymiarze_czasowym.pdf357,79 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons