Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1953
Tytuł: Granice kulturowe i ich przekraczanie w "Opisie podróży do Australii" Seweryna Korzelińskiego
Autor: Kalarus, Oskar
Słowa kluczowe: "Opis podróży do Australii"; Seweryn Korzeliński; przekraczanie granic
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, M. Kalarus, O. Kalarus (red.), "Granice romantyzmu : romantyzm bez granic?" (S. 11-33). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article treats of Opis podróży do Australii i pobytu tamże od r. 1852 do 1856 [The Description of A Journey to Australia and A Sojourn There Between 1852 and 1856] by Seweryn Korzeliński – a 19th century Polish traveler and military man who emigrated to Australia for economic reasons. The author pays attention to the fact that Korzeliński’s work is not only a unique record of a tumultuous period in the Australian history, but also a proof of the writer’s attitude towards the Romantic Tradition, nationalistic problems and expansion of European civilisation which tended to destroy foreign cultures. In the article, the significance of passages which illustrate Korzeliński’s attempts to confront the Romantic Tradition with unromantic reality and to overcome cultural alientation is strongly emphasised.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1953
ISBN: 9788380123021
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalarus_Granice_kullturowe_i_ich_przekraczanie.pdf423,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons