Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19551
Title: Sposoby prezentacji figury ojca w prasie katolickiej na przykładzie publicystyki "Gościa Niedzielnego" i "Tygodnika Powszechnego"
Authors: Kasperek, Andrzej
Keywords: rodzina; Kościół; ojciec; Gościa Niedzielnego; Tygodznik Powszechny
Issue Date: 2007
Citation: "Teologia Praktyczna" (2007), T. 8, s. 265-281
Abstract: "Z racji funkcji pełnionych przez rodzinę, instytucja ta stanowi wyjątkowy przedmiot zainteresowania Kościoła instytucjonalnego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszelkich innych instytucji społecznych żywo zainteresowanych kwestią ładu społecznego. W wydanym przez Papieską Radę Iustitia et Pax w 2004 r. dokumencie Compendio della dottrina sociale della Chiesa (Kompendium Nauki Społecznej Kościoła) czytamy, że Kościół, oświecony światłem biblijnego orędzia, uważa rodzinę za pierwszą naturalną społeczność, posiadającą własne i pierwotne prawa, i stawia ją w centrum życia społecznego'. Kwestia rodziny stanowi zatem niezwykle ważny wątek społecznego nauczania Kościoła, w którym rodzina traktowana jest jako „pierwsza naturalna społeczność”, jako „naturalna wspólnota”, mająca fundamentalne znaczenie zarówno w perspektywie rozwoju jednostkowego (osobowego), jak i w perspektywie życia zbiorowego." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19551
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasperek_spsoby_prezentacji_figury_ojca.pdf576,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons