Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19560
Title: Perspektywy rozwoju Stowarzyszenia i rozwinięcie jego działalności : (Warszawa 23 listopada 2010)
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: sprawozdanie; Warszawa; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Perspektywy rozwoju Stowarzyszenia i rozwinięcie jego działalności; sympozjum; Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II
Issue Date: 2011
Citation: "Studia Pastoralne" (2011), Nr 7, s. 607-608
Abstract: "23 listopada 2010 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II pt. „Perspektywy rozwoju Stowarzyszenia i rozwinięcie jego działalności”. Sympozjum dotyczyło przede wszystkim dalszego rozwoju i koncepcji Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy, którego statut został zatwierdzony na okres 3 lat w marcu 2007 roku przez Konferencję Episkopatu Polski." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19560
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_perspektywy_rozwoju_stowarzyszenia.pdf414,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons