Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19583
Title: Bibliografia publikacji księdza Jana Twardego
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Jan Twardy; bibliografia
Issue Date: 2011
Citation: "Studia Pastoralne" (2011), Nr 7, s. 41-62
Abstract: Bibliografia publikacji księdza Jana Twardego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19583
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_bibliografia_publikacji_ksiedza_jana.pdf534,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons