Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19614
Tytuł: Ocena wpływu przygotowania podłoża na właściwości tribologiczne nanoceramicznych warstw tlenkowych
Tytuł równoległy: An estimation of the influence of the substrate preparation on tribological properties of nanoceramic oxide layers
Autor: Bara, Marek
Słowa kluczowe: tribological properties; oxide layers; aluminum etching
Data wydania: 2014
Źródło: Tribologia, Nr 4 (2014), s. 9-20
Abstrakt: The article presents the results of tribological measurements of an aluminium oxide layer, obtained on aluminium alloy substrate with different degrees of surface preparation, with a plastic material in sliding cooperation. The utilitarian goal of the research was to reduce an unfavourable influence of oxide layer surface roughness during the abrasive wear process of the plastic material with the layer. The purpose was achieved by determining the effect of surface preparation on the formation of the surface topography and tribological properties of oxide layer of nanoceramics. The testing pin–plane was conducted on friction– wear conditions. The analysis of the tribological results was supplemented by surface morphology studies and stereometric research made before and after the tribological test. The results showed a significant effect of surface preparation on the formation of surface topography and tribological properties of the surface coating.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19614
ISSN: 0208-7774
1732-422X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bara_Ocena_wplywu_przygotowania.pdf1,2 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons