Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19646
Title: Kwestia gospodarczo-kulturowa w Irlandii Północnej po Brexicie
Authors: Bieniek, Barbara
Keywords: Brexit; Irlandia Północna; "Irlandzki bezpiecznik"; "Irish fuse"; Northern Ireland
Issue Date: 2020
Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Citation: W. Włódarczyk, H. Olszak, B. Wodyński i in. (red.), "Brexit : nowy rozdział" (S. 169-188). Łódź : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Abstract: Brexit okazał się niezwykle skomplikowanym i niejednoznacznym zjawiskiem. Wielka Brytania oraz Unia Europejska starały się razem wypracować jak najlepszy plan wyjść państwa członkowskiego z organizacji, który zakładałby minimalizację wszelkich niepożądanych konsekwencji. Ustanowienie jednogłośnego stanowiska utrudnia jednak casus Irlandii Północnej. Pamięć historyczna nie pozwoliła zapomnieć wydarzeń z XX wieku oraz działalności organizacji o zabarwieniu terrorystycznym, separatystycznym i etnicznym. Możliwość ,,ożywienia’’ tendencji, które zostały wyciszone na początku XXI wieku, sprawia, iż Irlandia Północna staje się bardzo ważnym uczestnikiem rozmów, z którym należałoby się liczyć podczas procesu decyzyjnego. Celem artykułu jest ukazanie głównych kwestii, które trapią Irlandczyków: przyszłość ekonomiczna państwa oraz nastroje panujące wśród obywateli. Dochodzi do tego również problem związany z przyszłą granicą i relacji z państwami pozostającymi w UE. Ostatnim z elementów poruszonych w tekście będzie ukazanie postawy Brytyjczyków wobec problemów zaistniałych w prowincji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19646
ISBN: 978-83-66709-05
978-83-66709-06-
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bieniek_Kwestia_gospodarczo-kulturowa_w_Irlandii_Polnocnej_po_Brexicie.pdf933,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons