Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1970
Tytuł: The teacher facing the difficulties in cultivating regional traditions
Autor: Pituła, Beata
Sacher, Wiesława A.
Słowa kluczowe: teacher; regional traditions
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Pituła, A. Waligóra-Huk (red.), "Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers" (S. 81-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is a research report on difficulties in implementing selected assumptions of regional education in pre-school and primary school. The results compelled the authors to reflect on the quality of professional teachers’ performance of tasks (and problems that hinder or prevent the process) related to cultivating regional traditions of the local communities in which they work. The conclusions of the said reflections constitute the main topic of the present study.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1970
ISBN: 9788380124707
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pitula_The_teacher_facing_the_difficulties_in.pdf489,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons