Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19750
Title: "Biblioteka Akademicka: Infrastruktura - Uczelnia - Otoczenie" : Gliwice, 24-25 października 2013 r.
Authors: Lubojańska, Eliza
Olszowy, Ewa
Keywords: Biblioteka Akademicka: Infrastruktura-Uczelnia-Otoczenie; konferencja
Issue Date: 2014
Citation: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 101 (2014), s. 399-405
Abstract: W dniach 24-25 października 2013 r. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach od-była się konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura-Uczelnia-Otoczenie. Uroczystego powitania gości dokonał dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej Krzysztof Zioło. Następnie głos w imieniu Rektora uczelni Andrzeja Karbownika zabrała Monika Odlanicka-Poczobutt, kierownik projektu Rozwój sprzętowo-programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów naukowych, która przedstawiła jego cele, tj. rozbudowę zasobów cyfrowych uczelni, w tym wdrożenie instytucjonalnego repozytorium RePolis[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19750
ISSN: 0518-3766
2545-3491
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubojanska_Biblioteka_Akademicka.pdf456,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons