Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19757
Title: Modification of the T-17 tester holder to enable tribological tests to be carried out in a roller-plate couple
Other Titles: Modyfikacja uchwytu testera T-17 umożliwiająca przeprowadzenie badań tribologicznych w skojarzeniu typu rolka–płytka
Authors: Bara, Marek
Keywords: tarcie toczne; skojarzenie rolka-płytka; tworzywo sztuczne; warstwa tlenkowa; właściwości tribologiczne
Issue Date: 2018
Citation: Tribologia, Nr 4 (2018), s. 5-12
Abstract: Celem artykułu jest zaproponowanie rozwiązania dającego możliwość przeprowadzania testów tribologicznych materiałów przeznaczonych na elementy toczne (np. rolki) współpracujące z powierzchnią płaską (np. prowadnicą drzwi przesuwnych). Badania tribologiczne zostały przeprowadzone na stanowisku badawczym T-17, które wyposażono w uchwyt umożliwiający przeprowadzenie testów w skojarzeniu typu rolka–płytka. W pracy zostały przedstawione rezultaty badań tribologicznych typowego polimeru PA 6 mającego zastosowanie w systemach drzwi przesuwnych w skojarzeniu z anodowanym i nieanodowanym stopem aluminium. Analiza testów tribologicznych została uzupełniona badaniami stereometrycznymi. Badania wykazały możliwość przeprowadzania testów dla skojarzenia typu rolka–płytka z użyciem stanowiska badawczego T-17. Wykazano również wpływ modyfikacji powierzchni stopu aluminium (materiału prowadnicy drzwi przesuwnych) na właściwości tribologiczne badanego węzła tarcia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19757
DOI: 10.5604/01.3001.0012.7479
ISSN: 0208-7774
1732-422X
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bara_Modification_of_the_T17.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons