Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19760
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStanik, Jan M.-
dc.date.accessioned2021-03-31T09:36:04Z-
dc.date.available2021-03-31T09:36:04Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationArchiwum Kryminologii, T. 29/30 (2007/2008), s. 193-202pl_PL
dc.identifier.issn0066-6890-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/19760-
dc.description.abstractW psychologii kryminologicznej ciągle aktualny jest problem dotyczący charakterystyki osobowościowej osób dokonujących przestępstw. Tak więc prowadzi się badania wielospecjalistyczne ukierunkowane z jednej strony na wykrycie różnic pomiędzy przestępcami a osobami, które przestępstw nie popełniły, a z drugiej na uchwycenie różnic osobowościowych i motywacyjnych pomiędzy przestępcami popełniającymi odmienne rodzaje przestępstw. O ile zakres i stan zaawansowania badań z obszaru pierwszego ma swoją stosunkowo długą tradycję i legitymuje się dość pokaźnym dorobkiem naukowym1, o tyle stan zaawansowania badań z obszaru drugiego jest jak dotąd bardzo skromny. Wszelako jednak badania zarówno z pierwszej, jak i z drugiej dziedziny przedmiotowej nie stanowią konkurencyjnych względem siebie podejść, lecz przeciwnie, są naukowym „oglądem” tego samego medalu z dwóch stron[...]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectosobowość przestępcówpl_PL
dc.subjectpsychologia kryminalistykipl_PL
dc.titleRodzaje popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawcówpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalArchiwum Kryminologiipl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanik_Rodzaje_popelnionych_przestepstw.pdf689,44 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons