Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1978
Tytuł: Zasady dobrego wychowania elementem edukacji Renesansu (w świetle pism Erazma z Rotterdamu)
Autor: Kocurek, Danuta
Słowa kluczowe: Zasady dobrego wychowania; Erazm z Rotterdamu
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Kocurek (red.), "Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego" (S. 11-20). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In different historical periods, reference was made to the rules of correct behavior. Already in the Middle Ages and the Revival manuals began to appear on the subject. The author, who in his writings devoted a lot of space to the rules of education was Erasmus of Rotterdam (1466—1536). The reader gets to know both the rules of conduct towards teachers, priests and superiors, as well as the relevant instructions relating to eating and feasting. Erasmus’ books are a guidance of good manners and they are universal and timeless.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1978
ISBN: 9788380124417
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kocurek_Zasady_dobrego_wychowania.pdf428,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons