Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1981
Tytuł: Wychowanie do kultury języka
Autor: Bortliczek, Małgorzata
Słowa kluczowe: Kultura języka; wychowanie
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Kocurek (red.), "Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego" (S. 87-104). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper focuses on a selected issues from the field of language culture. It refers both to pronunciation (e.g. inflected endings) and spelling (e.g. letters with the diacritic signs, distribution of commas). It describes the phenomena observed in the contemporary Polish language, which changes under the eyes of Polish native speakers and under the influence of their manners of speaking.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1981
ISBN: 9788380124417
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bortliczek_Wychowanie_do_kultury_jezyka.pdf528,59 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons