Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19832
Tytuł: Aksjologiczne podstawy relacji międzypokoleniowych w rodzinie. Z badań socjologicznych na Słowacji
Tytuł równoległy: Ax iological basis of intergenerational relations in the family. Sociological studies in Slovakia
Autor: Świątkiewicz, Wojciech
Słowa kluczowe: więzi międzypokoleniowe; rodzina; zaufanie; wartości rodzinne; relacje rodzinne; intergenerational bonds; family; trust; family values; family relations
Data wydania: 2016
Źródło: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (2016), z. 1, s. 152-168
Abstrakt: When changes affecting contemporary culture are taken into consideration, one may observe that the family undergoes significant transformations and is staring to lose its privileged place within the structures of the social world. The contemporary culture is willing to place its bets on an individual, rather than on the family. One of the most basic values of the family life is trust, which constructs normative standards of social relations. Our research shows that Slovakian families are emotionally integrated by mothers. When social relations in the generations of parents and children are considered, mothers are the most essential when it comes to forming trust-based relationships. Since mothers are granted the biggest capital of trust, the Slovak family is centered upon the figure of mother. Trust has woman’s face.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19832
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swiatkiewicz_aksjologiczne_podstawy_relacji_miedzypokoleniowych.pdf585,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons