Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1984
Tytuł: Kształcenie filozoficzne i jego miejsce w edukacji
Autor: Śleziński, Krzysztof
Słowa kluczowe: kształcenie filozoficzne; edukacja
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Kocurek (red.), "Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego" (S. 129-139). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article discusses philosophical education and its importance in pedagogy. Describing the author’s own didactic experience, good results are indicated which can be achieved in the work with younger and older learners as well as students. Tutoring based on a master‑student relation is the approach used towards each student. In this article, it is also highlighted that we have difficulty with philosophical teaching at secondary school.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1984
ISBN: 9788380124417
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slezinski_Ksztalcenie_filozoficzne_i_jego_miejsce_w_edukacji.pdf426,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons