Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19871
Title: Jubileusz Profesora Józefa Ciągwy
Authors: Adamczyk, Tomasz
Organiściak, Wojciech
Keywords: jubileusz; konferencja naukowa; Józef Ciągwa; śląski regionalizm
Issue Date: 2011
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 4 (2011), s. 361-363
Abstract: Dnia 18 marca 2010 r. w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, uroczysta konferencja naukowa zatytułowana Tradycje śląskiego regionalizmu. Okazją do spotkania się przedstawicieli świata nauki, władz samorządowych i państwowych była przypadająca w 2010 r. 90. rocznica uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy ustawy konstytucyjnej zawierającej statut organiczny województwa śląskiego oraz 70-lecie urodzin Profesora zw. dr. hab. Józefa Ciągwy, wybitnego znawcy dziejów autonomii śląskiej (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19871
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Jubileusz_Profesora_Jozef.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons