Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19883
Title: Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2011
Authors: Adamczyk, Tomasz
Keywords: kronika; Katowice; Katedra Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2012
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 5 (2012), s. 407-408
Abstract: W 2011 r. liczba pracowników etatowych Katedry Historii Prawa nie zmieniła się. Szeregi Katedry zasilił natomiast doktorant mgr Tomasz Szczygieł, którego zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce przedwojennego wojskowego prawa karnego i wymiarze sprawiedliwości. Badania T. Szczygła będą koncentrować się przede wszystkim na dziejach tworzenia wojskowego kodeksu postępowania karnego (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19883
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Kronika_Katedry_Historii_2011.pdf729,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons