Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19897
Title: "Biblioteka, książka, informacja i Internet 2014" (Lublin, 16-17 października 2014 r.)
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: konferencja naukowa; Lublin; internetowe zasoby kultury, nauki i edukacji; biblioteki cyfrowe; repozytoria; digitalizacja
Issue Date: 2014
Citation: Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, Nr 2 (2014), s. 180-183
Abstract: W październiku 2014 r. już po raz trzeci w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowano konferencję pod hasłem „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014”. W zamierzeniu spotkanie miało dotyczyć m.in.: funkcji bibliotek cyfrowych, repozytoriów wiedzy, katalogów, bibliografii online, e-publikacji, digitalizacji źródeł informacji, biblio – i webometrii, infobrokeringu, nauki 2.0, serwisów społecznościowych, blogów i dziennikarstwa obywatelskiego umożliwiających dzielenie się wiedzą oraz internetowych zasobów kultury, nauki i edukacji. Podczas dwóch dni można było wysłuchać dwudziestu dwóch referatów wygłoszonych przez pracowników naukowych oraz bibliotekarzy bibliotek akademickich i publicznych, a dotyczących wszystkich zapowiadanych zagadnień (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19897
ISSN: 0324-8194
2392-2648
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Biblioteka_ksiazka_informacja.pdf681,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons