Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19905
Title: Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła - recenzja
Authors: Krzysteczko, Henryk
Keywords: Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła; Ryszard Hajduk; recenzja
Issue Date: 2012
Citation: Studia Pastoralne, Nr 8 (2012), s. 338-341
Abstract: Książka ks. dra hab. Ryszarda Hajduka (CSsR), profesora Uniwersytetu War-mińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest próbą kategoryzacji dominujących dzisiaj modeli duszpasterskich, które autor opisuje pod nazwami: ewangelizacja, terapia, mistagogia, gościnność i communio, a które odpowiadają urzeczywistnianiu się Kościoła w znanych już od jego zarania obszarach, jakimi są: diakonia, martyria, liturgia i wspólnota[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19905
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyszteczko_Wspolczesne_modele_pastoralnej_dzialalnosci_Kosciola_recenzja_.pdf615,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons