Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1992
Tytuł: Walory poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne "Śpiewnika dla dzieci" Marii Konopnickiej - ich przydatnośc w pracy logopedycznej
Autor: Łobos, Anna
Słowa kluczowe: cognitive and therapeutic functions of poetry for children; enrichment of child language; therapeutic texts for children – their meaning and construction
Data wydania: 2013
Źródło: "Logopedia Silesiana" T. 2. (2013), s. 110-132
Abstrakt: Every day a teacher, especially a speech therapist who works with the youngest children, uses a variety of texts that are helpful in improving the child language. Cognitive, therapeutic and educational values (and learning outcomes) presented in A Songbook for Children [Śpiewnik dla dzieci] by Maria Konopnicka multiply educational and therapeutic benefits, which is usually achieved by a set of repeated language and articulation exercises. It should be emphasized that the poet uses a beautiful poetic language that is tailored to the developmental needs of the child. What is more, even in the 21st century Konopnicka’s style of writing should be appreciated as it is so simple that makes a child repeat her songs easily and with pleasure. This is why, frequently repeated sequences of words may contribute to correct pronunciation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1992
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lobos_Walory_poznawcze_wychowawcze_i_terapeutyczne_Spiewnika.pdf382,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons