Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19937
Title: Konieczność zbawienia - recenzja
Authors: Słomka, Jan
Keywords: recenzja; Ks. Jacek Kempa; rozprawa habilitacyjna; zbawienie; teologia Anzelma z Canterbury; teologia scholastyczna
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 43, z. 1 (2010), s. 176-181
Abstract: Recenzja: Ks. Jacek Kempa, Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego nr 53, Katowice 2009, 346 s., Zusammenfassung.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19937
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomka_Koniecznosc_zbawienia_recenzja.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons