Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1995
Tytuł: Projekt Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes for Speach and Language Therapists in Europe - cel i założenia
Autor: Przybyla, Olga
Woźniak, Tomasz
Słowa kluczowe: NetQues; kształcenie logopedów
Data wydania: 2012
Źródło: "Logopedia Silesiana" T. 1. (2012), s. 212-213
Abstrakt: Opis projektu Projekt Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes for Speach and Language Therapists in Europe (NetQues), jego cele i założenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1995
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przybyla_Projekt_Network_for_Tuning_Standards_and_Quality.pdf238,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons