Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1996
Title: Kobiece - lokalne - obywatelskie : postawy Ślązaczek wobec aktywności społecznej na przykładzie mieszkanek Rybnika
Authors: Klimczak-Ziółek, Jolanta
Zygmunt, Agata
Keywords: postawy Ślązaczek; aktywność społeczna; Rybnik
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), “O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki : próby refleksji" (S. 151-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedmiotem opracowania jest społeczność lokalna, którą tworzą mieszkańcy Rybnika. W szczególności analizie poddano kwestię obywatelskości kobiet, bowiem mimo że społeczeństwo obywatelskie stanowi często podejmowany problem badawczy, to jednak perspektywa płci pojawia się w badaniach i analizach dotyczących tego tematu stosunkowo rzadko.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1996
ISBN: 9788322620106
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimczak-Ziolek, Zygmunt_Kobiece-lokalne-obywatelskie_postawy_Slazaczek.pdf498,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons