Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19975
Title: Edward Szymoszek (1942-2006)
Authors: Mikołajczyk, Marian
Keywords: Edward Szymoszek; nota biograficzna; historia prawa
Issue Date: 2008
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 1 (2008), s. 225-226
Abstract: 23 sierpnia 2006 roku zmarł we Wrocławiu profesor Uniwersytetów Śląskiego i Wrocławskiego Edward Szymoszek. Edward Szymoszek urodził się 22 listopada 1942 roku w Katowicach, w rodzinie robotniczej. Jego ojciec Józef pracował jako wytapiacz w jednej z katowickich hut. W 1956 roku E. Szymoszek ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym. W 1960 roku uzyskał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ich ukończeniu w 1965 roku podjął pracę w tamtejszej Katedrze (późniejszym Zakładzie) Prawa Rzymskiego. W ciągu kilku kolejnych lat publikował artykuły naukowe, przede wszystkim jednak przygotował i obronił w 1973 roku pracę doktorską pt. Iurisdictio w poglądach glosatorów. Praca ta w 1976 roku ukazała się drukiem. W tym okresie E. Szymoszek odbył również aplikację sądową, zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem sędziowskim (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19975
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolajczyk_Edward_Szymoszek.pdf129,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons