Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19976
Title: Rok 2006
Authors: Mikołajczyk, Marian
Organiściak, Wojciech
Keywords: kronika; Katedra Historii Prawa; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Katowice
Issue Date: 2008
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 1 (2008), s. 229-232
Abstract: W 2006 roku skład osobowy Katedry Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego nie uległ zmianie, poza tym, że od 1 października tegoż roku dla prof. dr. hab. Józefa Ciągwy Uniwersytet Śląski stał się pierwszym miejscem zatrudnienia. Pracownicy Katedry kontynuowali swe badania rozpoczęte w latach ubiegłych. Ogółem opublikowali 23 prace, w tym jeden podręcznik i jedną monografię. Kolejnych 26 prac zostało złożonych do druku. Pracownicy Katedry uczestniczyli również w 7 konferencjach naukowych (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19976
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolajczyk_Rok_2006.pdf671,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons