Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1999
Tytuł: Podstawy funkcjonowania partii Zieloni 2004
Autor: Ponikowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Zieloni 2004; funkcjonowanie partii ekologicznej
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wódz (red.), “O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki : próby refleksji" (S. 175-187). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Kryzys ruchów protestacyjnych z lat 70. przyniósł rozwój nowych, alternatywnych form organizacyjnych, których egzemplifikację stanowią partie „zielonych”. Praca omawia podstawy funkcjonowania partii Zieloni 2004.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1999
ISBN: 9788322620106
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ponikowska_Podstawy_funkcjonowania_partii_Zieloni_2004.pdf399,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons