Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1999
Title: Podstawy funkcjonowania partii Zieloni 2004
Authors: Ponikowska, Katarzyna
Keywords: Zieloni 2004; funkcjonowanie partii ekologicznej
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), “O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki : próby refleksji" (S. 175-187). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Kryzys ruchów protestacyjnych z lat 70. przyniósł rozwój nowych, alternatywnych form organizacyjnych, których egzemplifikację stanowią partie „zielonych”. Praca omawia podstawy funkcjonowania partii Zieloni 2004.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1999
ISBN: 9788322620106
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponikowska_Podstawy_funkcjonowania_partii_Zieloni_2004.pdf399,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons