Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2001
Title: W poszukiwaniu miejskości: pomiędzy miejskim centrum a galerią handlową
Authors: Bierwiaczonek, Krzysztof
Keywords: homo urabnos; człowiek miejski; centrum handlowe; galeria handlowa; centrum miasta
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, K. Wojtasik (red.), "Miejskość i duch innowacyjności" (S. 35-58). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zmiany stylu życia współczesnego człowieka wymuszane poprzez zmieniające się otoczenie poprzez powstawanie dużych centrów handlowych nie tylko na brzeżach miast, ale w ścisłych ich centrach. Sposób identyfikacji się z miastem. czyli uczestnictwo w wydarzeniach ludycznych, mobilność rozumiane jako miejskość, czy miejski styl życia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2001
ISBN: 978-83-226-2216-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bierwiaczonek_W_poszukiwaniu_miejskosci_pomiedzy_miejskim_centrum_a_galeria.pdf298,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons