Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2001
Tytuł: W poszukiwaniu miejskości: pomiędzy miejskim centrum a galerią
Autor: Bierwiaczonek, Krzysztof
Słowa kluczowe: homo urabnos; człowiek miejski; centrum handlowe; galeria handlowa; centrum miasta
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, K. Wojtasik (red.), "Miejskość i duch innowacyjności" (S. 35-58). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Zmiany stylu życia współczesnego człowieka wymuszane poprzez zmieniające się otoczenie poprzez powstawanie dużych centrów handlowych nie tylko na brzeżach miast, ale w ścisłych ich centrach. Sposób identyfikacji się z miastem. czyli uczestnictwo w wydarzeniach ludycznych, mobilność rozumiane jako miejskość, czy miejski styl życia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2001
ISBN: 978-83-226-2216-2
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bierwiaczonek_W_poszukiwaniu_miejskosci_pomiedzy_miejskim_centrum_a_galeria.pdf303,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons